+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „ 52 x ZDARMA pojištění domácnosti v roce 2019“

  1. Pořadatel soutěže. Společnost Agentura Kryštof s.r.o.se sídlem Jesenická 3071/1, 78701 Šumperk, IČ: 27847268, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43353 (dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „52 x pojištění domácnosti “ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tyto pravidla (dále jen „Pravidla“).
  2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1.12.2018 do 30.11.2019 (dále jen „Doba soutěže“).  Soutěž probíhá formou losování.
  3. Soutěžící. Soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, dále osoba podnikající či právnická osoba se sídlem na území České republiky.
  4. Zařazení Soutěžících do Soutěže. Do soutěže budou zařazeni jen ti Soutěžící, kteří splní všechny její podmínky a pravidla. Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže bude ze soutěže vyloučena.
  5. Princip Soutěže. Každý klient, který si sjedná jakékoliv pojištění nebo využije našich služeb na registru vozidel v plné ceně služby, obdrží slosovatelný lístek do soutěže. Pojištění musí být v době slosování platné a zaplacené. V případě výhry, musí výherce předložit čitelný lístek s razítkem Pořadatele. Dále musí mít na vozidle či v domácnosti nalepenou nálepku s logem naší firmy. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
  6. Losování probíhá ve 11 kolech, které proběhnou vždy poslední pátek v měsíci (25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11.). V 10 losovacích kolech budou vylosováni 4 výherci + 8 náhradníků. V 11. losovacím kole se bude losovat 8 výherců + 16 náhradníků. Nevýherní losy se vždy přenášejí do dalšího losování.
  7. Výhra. V Soutěži zahrnuto: 52 x poukaz na pojištění domácnosti na 1 rok od Agentury Kryštof u pojišťovny ČPP v hodnotě 1.500,-Kč/rok. Každý poukaz je přenositelný (možnost darovat někomu jinému).
  8. Kontaktování výherce. Výherce bude do 5 pracovních dní od ukončení losovaní Pořadatelem kontaktován ohledně předání výhry formou SMS či emailem. Výhra je předávána na pobočce Pořadatele. Výherce souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště na internetových stránkách, v denním tisku či na facebooku Pořadatele.
  9. Podmínky čerpání výhry. Poukaz si výherce musí vyzvednout nejpozději do 1 měsíce od losování. Platnost poukazu je do 31.3.2020. V případě nevyzvednutí výhry, poukaz spadá do dalšího losovacího kola.

10.  Účastí v soutěži soutěžící:

a)        vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat,

b)      dává Pořadateli v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla, e-mailové adresy či facebooku, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a informování o průběhu této soutěže, a rovněž pro zasílání obchodních sdělení Pořadatele a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

c)       dává Pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, tj. nabízení obchodu a služeb o marketingových akcích organizátora, a to na dobu 5 let.

11.  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit či upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a náhrady. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.agentura-krystof.cz.

12.Vymáhání výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné, tj. na obdržení výhry není právní nárok.

13.  Zaměstnanci Pořadatele jsou ze soutěže vyloučeni.

14.  Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

15.  Pravidla jsou platná a účinná ode dne 1.12.2018.