+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

AXA

Společnost AXA Česká republika s.r.o. zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 1998 pod obchodním názvem WASS YT s.r.o., v roce 1999 byla přejmenována na CSWIN FINANCIAL SERVICES s.r.o a posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. Základní kapitál byl od roku 2001 navýšen na stávajících 150.000.000,- Kč. Ke konci roku 2004 měla společnost celkem 43 zaměstnanců. Jediným společníkem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s..

Sjednat pojištění ONLINE

INFOLINKA POJIŠŤOVNY: +420 292 292 292

AXA pojišťovna a.s. stanovuje sazby povinného ručení dle výkonu vozidla, ne podle objemu motoru. Dále má na cenu povinného ručení vliv věk držitele vozidla, či zda je vozidlo registrováno k podnikání a místo bydliště/místo podnikání. AXA pojišťovna sjednává povinné ručení pouze pro osobní vozidla a nákladní vozidla do 3,5 t s maximálně 9 místy k sezení a pro přípojná vozidla do 750 kg.

Povinné ručení nabízí ve více variantách a to:

POV - 35/35 mil. Kč - Škoda na majetku/Újma na zdraví nebo usmrcení

POV - 70/70 mil. Kč - Škoda na majetku/Újma na zdraví nebo usmrcení

POV - 140/140 mil. Kč - Škoda na majetku/Újma na zdraví nebo usmrcení

 

POV PLUS - 35/35 mil. Kč - Škoda na majetku/Újma na zdraví nebo usmrcení + Úraz řidiče (trvalé následky nebo smrt)

POV EXTRA - 70/70 mil. Kč - Škoda na majetku/Újma na zdraví nebo usmrcení + Úraz řidiče (trvalé následky nebo smrt) + Zavazadla

POV PRÉMIUM - 140/140 mil. Kč - Škoda na majetku/Újma na zdraví nebo usmrcení + Úraz řidiče (trvalé následky nebo smrt) + Zavazadla + Náhradní vozidlo + Vlastní škoda

 

 

K těmto variantám získáte zdarma základní asistenční služby.

Bezplatné poskytnutí asistenčních služeb je součástí povinného ručení i havarijního pojištění.

Asistenční služby

Rozsah plnění

NEHODA Česká republika Zahraničí
Oprava na místě 2 800 Kč 150 €
Odtažení do servisu

bez limitu(nehoda)

Do nejbližšího servisu (porucha)

Do nejbližšího servisu
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Ubytování pro posádku vozidla 1 x 2 000 Kč  2 noci × 75 €
Zapůjčení náhradního vozidla 24 hodin 48 hodin
Náhradní doprava (vlak II. třídy, autobus)

Bez limitu (nehoda)

2000,- (porucha)

Bez limitu
Náhradní doprava (letadlo classe Y)

-----------------------------

400 €
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ ASISTENCE Česká republika Zahraničí
Roční limit pojistného plnění 10 000 Kč
Administrativní a právní informace související s vozidlem ANO ANO
Asistence při jednání s policií – formuláře, dokumenty, potvrzení ANO ANO
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE – program Komfort Česká republika Zahraničí
Roční limit pojistného plnění 100 000 Kč
Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO
Spory s opravnou vozidla, spory související s STK ANO ANO
Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla ANO ANO

Legenda:
ANO – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí a uhradí
ORG  - zorganizování – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí, přičemž náklady na službu nese klient

Placení pojistného

Pololetní a čtvrtletní splátky bez navýšení, při roční platbě 10% sleva.

Připojištění

K povinnému ručení si dále můžete sjednat připojištění skel, připojištění zavazadel, úrazové připojištění a pojištění právní asistence, připojištění střetu se zvěří do výše 150 tis. škody na Vašem vozidle, připojištění náhradního vozidla, živelní připojištění.

Připojištění skla (včetně zadního, bočního i střešního skla)

Připojištění skel vozidla slouží pro případ poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv náhodnou událostí, ke které došlo samostatně , tj. bez škody na dalších částech vozidla. Připojištění skel je ve třech variantách: 10.000,-Kč/ 850,-Kč za rok, 20.000,-Kč/ 1.550,-Kč za rok a 40.000,-Kč/ 3.100,-Kč za rok. Novinka spoluúčast je 1.000,-Kč (výměna/oprava ve smluvním servisu bez spoluúčasti).
Územní platnost ČR, Evropa, Turecko, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny

Připojištění zavazadel

Připojištění se sjednává pro případ:
zničení v důsledku živelné události
poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě
krádeže vloupáním, loupežným přepadením zavazadel umístěných ve vozidle a ve střešním kufru
Maximální limit plnění je 30 000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru, kdy maximální plnění pojišťovny při spoluúčasti 5 000 Kč je 15 000 Kč. Jako zavazadlo lze pojistit i dětskou autosedačku. Připojištění zavazadel stojí 690Kč/rok.
Územní platnost ČR, Evropa, Turecko, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny

Úrazové připojištění

Převážíte často i další osoby? Pak vám doporučujeme toto připojištění. Pojistná částka pro každou přepravovanou osobu činí:

  • 500 000 Kč za smrt následkem úrazu
  • 1 000 000 Kč za trvalé následky úrazu
  • Může si zvolit mezi varianty pojištění: pouze pro řidiče

Řidič: 365 Kč/rok
Osobní MV do 6 sedadel – 657 Kč/rok
Osobní MV 7 až 9 sedadel – 985 Kč/rok

Územní platnost ČR, Evropa, Turecko, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny

Pojištění právní asistence MAX

Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence AXA Auto o následující pojistná rizika – spory související:
s kontrolou MV (STK)
s užíváním parkovacího místa nebo garáže
s jinými závazkovými vztahy týkajícími se MV
s trestním nebo správním právem

Cena připojištění je 499 Kč.

Pojištění náhradního vozidla

s limitem 10 000 Kč/10 dní
uzavírá se bez spoluúčasti
využití náhradního vozidla za nepojizdné, pokud doba opravy přesáhne 1 den

Cena připojištění 400 Kč.

Územní platnost ČR, Evropa, Turecko, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny

Živelní připojištění

roční lim it 150 000 Kč se spoluúčastí 2 000 Kč
např. požár, vybuch. blesk, krupobití, vichřice, pád předmětů, sesuv půdy, povoděň a záplava
nutnost opravy ve smluvním servisu

Cena připojištění 520 Kč.

Územní platnost ČR, Evropa, Turecko, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny

Poškození a střet se zvěří

roční limit 150 000 Kč se spoluúčastí 2 000 Kč
zvířata domácí i volně žijící
škoda na jedoucím i stojícím vozidle
noutnost opravy ve smluvním servisu

Cena připojištění 980 kč.

Územní platnost ČR, Evropa, Turecko, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny

BONUS

Bonusy si Axa pojišťovna ověřuje on-line dle databáze ČKP.

UPOZORNĚNÍ:

K tomu, aby jste byli krytí pro případ nehody od počátku pojištění, musí být první platba pojistného připsána na účet AXA pojišťovny nejpozději pátý den po počátku pojištění. V opačném případě Vám bude AXA pojišťovna plnit až z pojistných událostí nastalých po připsání první platby na účet pojišťovny.

Asistenční služby 24 hod.

  • Odemkne dveře, když si zabouchnete klíče v autě
  • Přiveze benzin, když vám cestou dojde
  • Vymění kolo při defektu na cestě
  • Poskytne další asistenční služby
  • Bezplatné poskytnutí asistenčních služeb k povinného ručení i havarijního pojištění.

Fotogalerie