+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

Generali Česká pojišťovna a.s.

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční institucí se silnou znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Její kořeny sahají hluboko do 19. století.

Sjednat pojištění ONLINE

Infolinka je Vám k dispozici 365 dní v roce, 24 hodin denně na telefonním čísle: 221 586 666 (z České republiky) a +420 221 586 666 (ze zahraničí).

Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že Generali Česká pojišťovna bude za všech okolností schopná dostát svým závazkům. Stejně jako přinášet zásadní technologické inovace i rychlé a profesionální služby.

Generali Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí profesionální a praxí prověřená řešení pro široké spektrum klientů – od běžných lidí, drobných živnostníků, přes malé a střední podniky až po velké společnosti nebo města a obce. Díky možnosti připravit pojištění plně odpovídající potřebám klienta si u nás vybere opravdu každý.

Při řešení malých ale i rozsáhlých škod se pojišťovna dokáže spolehlivě obstát, jelikož využívá rozsáhlé zkušenosti odborníků a nejmodernější technologie.

Povinné ručení je možné sjednat ve více variantách:

Generali Česká pojišťovna nabízí pět variant pojištění s různě vysokými limity pojistného plnění a to:

START s limitem plnění 35 mil.Kč na věcné škody a ušlý zisk a 35 mil.Kč pro škody na zdraví + nákladů právní ochrany pojištěného do výše 10. 000 Kč,

- STANDARD s limitem plnění 50 mil.Kč na věcné škody a ušlý zisk a 50 mil.Kč pro škody na zdraví + nákladů právní ochrany pojištěného do výše 10. 000 Kč + nadstandardní asistence POHODA Klasik a úrazové pojištění řidiče,

- EXLUSIVE s limitem plnění 100 mil.Kč na věcné škody a ušlý zisk a 100 mil.Kč pro škody na zdraví + nákladů právní ochrany pojištěného do výše 20. 000 Kč nadstandardní asistence POHODA Speciál a úrazové pojištění dopravovaných osob,

- COMFORT s limitem plnění 150 mil.Kč na věcné škody a ušlý zisk a 150 mil.Kč pro škody na zdraví + nákladů právní ochrany pojištěného do výše 20. 000 Kč + nadstandardní asistence POHODA Super + úrazové pojištění dopravovaných osob + první zaviněná škoda bez vlivu na bonus, garance ceny na 3 roky,

- TOP s limitem plnění 1 mld. Kč na věcné škody a ušlý zisk a 1 mld. Kč pro škody na zdraví,

 

Asistenční služby

Pojištění Asistence lze v pojistné smlouvě sjednat jako doplňkové škodové pojištění ve variantě POHODA Klasik, POHODA Special, POHODA Super, POHODA Extra, POHODA Extra Plus a POHODA Tandem.

Do pojištění Asistence POHODA Klasik založeného těmito VPP je zařazeno každé vozidlo, pro které je u Pojišťovny v souladu s těmito VPP sjednáno havarijní pojištění ve variantě All Risk nebo All Risk 6+ nebo Havárie a živel nebo Odcizení a živel nebo pojištění odpovědnosti ve variantě jiné než Start nebo TOP, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Do pojištění Asistence POHODA Special založeného těmito VPP je zařazeno každé vozidlo, pro které je u Pojišťovny sjednána pojistná smlouva obsahující havarijní pojištění ve variantě All Risk nebo All Risk 6+ nebo Havárie a živel nebo Odcizení a živel a zároveň je sjednána i pojistná smlouva obsahující pojištění odpovědnosti ve variantě jiné než Start nebo TOP, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Do pojištění Asistence POHODA Tandem je zařazeno každé přípojné vozidlo, které je v okamžiku pojistné události připojeno k tažnému vozidlu, pro které je u Pojišťovny sjednáno pojištění Asistence POHODA Tandem.

Asistenční služby jsou poskytovány v rozsahu odpovídajícím variantě pojištění Asistence POHODA Extra Plus vždy pouze jednomu tažnému a jednomu přípojnému vozidlu. Pro účely tohoto pojištění není za přípojné vozidlo považováno vozidlo spojené s tažným vozidlem vlečným lanem nebo vlečnou tyčí.

Rozsah asistenčních služeb

POHODA klasik

POHODA Special

POHODA Super

Pohoda ExtraPohoda Extra+
příjezd a odjezd mechanika a jeho práce max. 2 hodiny(1) max. 2 hodiny max. 3 hodiny práce max. 3 hod. práce max. 4 hod. práce
odtažení vozidla do nejbližšího servisu, až 50 km (1) do nejbližšího servisu, až 500 km (3) servis v ČR určený klientem max do 20.000,- (4) servis v ČR určený klientem max do 20.000,- (5)
servis v ČR určený klientem max do 30.000,- (5)
organizace odtahu druhého účastníka nehody ne ne ano (1) ano (1) ano (1)
úschova nepojizdného vozidla ne ne ano, max 20 dnů ano, max. 10 dnů/1.000,-/den ano, max 25 dnů/2.000,-/den (7)
nařízený odtah ano (2) ano (2) ano (2) ano max. do 50.000,- (6) Ano, max. do 100.000,- (8)
předání vzkazu ano (1) ano ano ano ano
nocleh ne ne ano, max. 2 noci/2.500,-/noc ne ne
zapůjčení náhradního vizdla ne ne ano, max. 5 dnů (9) ne ne
Defekt pneumatiky ano (2) ano ano ano ano
ztáta klíčů ne ano ano ano (neplatí pro pířp. vozidla)
ano (neplatí pro pířp. vozidla)

1) Platí pouze v případě havárie

2) Platí pouze pro osobní automobily do 3.500kg

3) Platí pouze v případě havárie, v ostatních případech je limit max. do 50km

4) Platí pouze v případech havárie, v ostatních případech odtah do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu (pokud nelze vozidlo opravit do 12 hodin, pak i v těchto případech do místa v ČR určeného oprávněnou osobou

5) Platí pouze v případech havárie, v ostatních případech odtah do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu

6) Pouze pojištěné vozidlo, včetně vyproštění

7) Platí i pro úschovu druhého nepojizdného vozidla (tažné nebo přípojné vozidlo), max. 2dny/2.000,- za den

8) Pouze tažné vozidlo, včetně vyproštění a přeložení nákladu (v případě pojištěného přípojného vozidla i vyproštění celé soupravy)

9) Pokud nelze vozidlo opravit do 12 hodin

10) V případě nedostatku pouze dovezení pohonných hmot

Rozsah asistenčních služeb v zahraničí se může lišit. (https://www.generaliceska.cz/documents/20183/58756/659167497.pdf/ad62bc58-dc13-4057-9b1c-fa7e2ad0370c)

Placení pojistného:

Pojistné je možno platit ve splátkách pololetních, čtvrtletních, měsíčních, přičemž minimální výše splátky musí být 500 Kč.

Připojištění

K povinnému ručení si klient může sjednat připojištěnívšech skel, střet se zvěří, poškození vozidla zvířetem, živel, odcizení vozidla, úrazové pojištněí dopravovaných osob, pojištění zavazadel a věcí osobní spotřeby, půjčovné.

Pojištění všech skel

plnění do výše stanoveného limitu
pojistná událost nemá vliv na bonus
není stanoven počet pojistných událostí

Střet se zvěří

pouze pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny
vztahuje se na střet s volně žijící zvěří i domácím zvířectvem
pojistná událost nemá vliv na bonus
limit plnění 100 000 Kč se spoluúčastí 5 000 Kč
platí pouze na území ČR

Živel

lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny
limit plnění 100 000 Kč se spoluúčastí 5 000 kč
platí pouze na území ČR

Odcizení

lze sjednat pouze pro odcizení celého osobního a nákladního vozidla do 3,5 tuny
limit plnění 100 000 Kč se spoluúčastí 5 000 kč
platí pouze na území ČR


Úrazové pojištění dopravovaných osob

se vztahuje na úrazy, které pojištěný (řidič a osoby dopravované vozidlem) utrpí při provozu pojištěného vozidla. Základní limity krytí pro každou dopravovanou osobu činí: a) 100 000 Kč za smrt následkem úrazu, b) příslušné % z 200 000 Kč za trvalé následky úrazu, c) příslušné % z 20 000 Kč za dobu nezbytného léčení úrazu.

Připojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

se sjednává na škody způsobené odcizením, ztrátou, zničením nebo poškozením v souvislosti s havárií pojištěného vozidla
pojištění se vztahuje na věci všech osob cestujících ve vozidle, které mají v okamžiku havárie vozidla na sobě nebo při sobě
pojištění se nevztahuje na náklad
pojistné limity 1 000/10 000/30 000/50 000/100 000 Kč se spoluúčastí 1 000 Kč

Havarijní pojištění

Pokud máte zájem o havarijní pojištění klikněte na následující tlačítko.

Sjednat pojištění ONLINE

Fotogalerie